Regio Utrecht & Landelijk

Onze Tussenpaus - Overbruggingszorg

Wat je niet wilt als professional

Een cliënt op de wachtlijst!

Tussenpaus

Overbruggingszorg voor iedereen

Zorgen dat cliënt niet tussen wal en schip raakt

Voorkomen van achteruitgang of verslechtering

Wachtlijsten wat zijn dat?

Warme overdracht naar toegewezen hulpverlener!

Direct inzetbaar en geen 9 tot 5 mentaliteit!

Overbruggingszorg - is Tussenpaus van Ego Centralis.

Wanneer de hulpvrager zich meldt bij de huisarts of wijkteam professional dan is er over het algemeen serieus wat aan de hand. Het gaat waarschijnlijk niet goed met deze persoon en vaak zien wij dat de directe omgeving ook te kampen heeft met tal van problemen en heel veel vragen. Het is voor de hulpvrager vaak een grote stap om daadwerkelijk om hulp te gaan vragen want vaak zijn er al grote drempels opgeworpen voordat deze stap genomen word.

Uiteraard zal jij als huisarts, professional, coach of ander eerste aanhorende de hulpvrager op zijn gemak stellen en luisteren naar het probleem wat er op de voorgrond ligt. Je zorgt ervoor dat deze hulpvrager zich comfortabel voelt en stelt hem/haar regelmatig op het gemak. Je beseft jezelf dat deze hulpvrager waarschijnlijk zeer wankel is en doet je uiterste best om de ervaring zo prettig als mogelijk te laten verlopen.

Met veel begrip breng je in kaart wat er allemaal speelt en laat de hulpvrager zoveel als mogelijk vertellen. De uiteindelijke gezamenlijke conclusie is dat het zo inderdaad niet verder kan en dat het de hoogste tijd is om hulpverlening te gaan aanbieden. Een schok voor de hulpvrager natuurlijk maar aan de andere kant ontstaat nu ook het gevoel gehoord te worden.

Het is erg belangrijk dat de zorgvrager kan erkennen dat er echt wat aan de hand is.

Met veel passie ga je op zoek naar een passende aanbieder en begint met het invullen van het formulier. Je vergeet niet 1 detail en omschrijft alles zo goed als mogelijk om te voorkomen dat de hulpvrager nogmaals alles moet vertellen. Op het moment dat de aanmelding rond is verstuur je het geheel. Ineens verschijnt er een melding op het beeldscherm. Geschatte wachttijd tot eerste gesprek bedraagt 8 weken. Na het eerste gesprek is er nogmaals 5 weken wachttijd voordat een eventuele behandeling kan gaan starten.

Je slaakt een zucht en enigszins beschaamd vertel je dit tegen de hulpvrager. Je ziet direct wanhoop op het gezicht weerspiegelen en je voelt de twijfel en frustratie van de hulpvrager. Tot voor kort kon je niets anders doen dan zeggen tegen de hulpvrager dat hij vertrouwen moet blijven houden en hem daarna toch naar huis te sturen. Dit, geeft veel professionals een onbestemd en negatief gevoel maar velen zijn net als jij gebonden aan dit soort processen die zich maar moeilijk laten doorbreken.

Vanaf nu heb je nog een andere keuzemogelijkheid (De Tussenpaus) en die zal veel beter aanvoelen, dat weten wij zeker!

Gelukkig is er de tussenpaus van Ego Centralis!

Hoe fijn zou het zijn voor de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner, dat ze kunnen zeggen tegen de hulpvrager er is helaas een wachtlijst maar daarnaast komen vanaf aankomende maandag de coaches van Ego Centralis u alvast helpen en bijstaan. Gedurende de periode van wachten zullen zij u helpen alvast wat orde op zaken te stellen en gaan zij samen met u in kaart brengen wat er precies nodig is of wat er van de toekomstige hulpverlening verwacht mag worden.

Hoe fijn zou het zijn voor de hulpvrager dat ze weten dat er zicht is op een hulptraject en dat zij gedurende het wachten op dit traject al direct aan de gang kunnen gaan met het probleem samen met de coaches van Ego Centralis.

Enkel en alleen al de directheid van inzetbaarheid zal voorkomen dat zaken verder escaleren, gezinnen zullen soepeler blijven lopen en problemen worden beter in kaart gebracht waardoor het uiteindelijke traject nog beter zal verlopen.

Wat doet Ego Centralis gedurende de wachtlijst tijd tijdens de tussenpaus.

Nadat wij van de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner een verzoek krijgen om iemand te gaan helpen ontvangen wij van hun een klein dossier waarin staat wat er aan de hand is. Zo snel mogelijk zullen de coaches van Ego Centralis contact leggen met de hulpvrager en afhankelijk van de beschikking afspraken maken voor de bezoekmomenten.

Ten eerste dienen wij als luisterend oor voor de hulpvrager. Dit kan een individu zijn, een koppel of zelfs een heel gezin. Wanneer er veel dingen aan de hand zijn dan is voor iedere betrokkene hierover praten al helend.

Dan gaan wij door observatie en gesprekken in kaart brengen waar de schoen precies wringt. Omdat wij hier meer tijd voor hebben dan de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner kunnen wij voortbordurend op hun verslaglegging een heel dossier aanmaken. In dit dossier zal beschreven worden wat wij tegenkomen, wat het beste werkt, wat niet wenselijk is en welke richting erop gegaan dient te worden op weg naar een stabielere toekomst.

Hierin betrekken wij alle betrokkenen omdat ons duidelijk geworden is dat het nooit 1 gezinslid is die een probleem heeft. Waar de 1 lijdt ervaren de andere betrokkenen op hun eigen niveau hun eigen gevoelens en gedachten.

Geen 9 tot 5 bedrijf!

Uit onze jarenlange ervaring is 1 ding duidelijk naar voren gekomen. Crisissituaties, moeilijkheden en stress vinden vaak plaats buiten kantooruren. Helaas heeft het aanbod uit het huidige zorglandschap hier niet echt een oplossing meer voor. Natuurlijk is er een crisisdienst maar eigenlijk zouden die ingezet moeten worden voor de echt escalerende situaties.

Heel vaak in de avond en / of in het weekeinde komt het voor dat de autistische persoon een crisis krijgt of dat partners ruzie met elkaar krijgen of dat personen in hun angst schieten waardoor ze even niet goed meer functioneren.

Wanneer wij van Ego Centralis betrokken zijn bij een dergelijke casus maken wij met de cliënt(en) afspraken over dergelijke situaties. Uiteraard worden deze afspraken vastgelegd met de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner zodat iedereen weet wat er moet gebeuren.

Het feit dat dit geboden wordt zorgt bij de meeste cliënten voor meer rust!

Hoelang Ego Centralis?

Wij streven er naar om altijd met de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner afspraken te maken over een vaste tijdsduur van onze inzet. Meestal is duidelijk hoelang de wachtlijsten zijn dus daar kunnen we goed afspraken over maken. Hierdoor weet de cliënt ook dat het tijdelijk is en daarnaast weet hij dat de overdracht naar de echte hulpverlening soepel en vlot zal verlopen.

Uiteraard indien alles langer duurt kunnen wij met de wijkteam professional / maatschappelijk werker / praktijkondersteuner nieuwe afspraken maken. Indien blijkt dat onze inzet, coaching en begeleiding een erg positief resultaat heeft kan er ook gekeken worden of onze tijdelijke zorg omgezet gaat worden in permanente zorg. Dan heeft de cliënt de zekerheid dat wat ingezet is ook gecontinueerd gaat worden.

Ego Centralis in het kort:

Het begeleiden van klanten tijdens de periode tussen toekenning WMO en starten van de gewenste begeleiding. ( wachtlijst tijd). De zorg kan passen binnen de bestaande WMO zorg. ( begeleiding licht, midden, zwaar) en wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken duur. Wij maken geen onderscheid in de bestaande problematiek.

Uitgangspunt is de klant helpen de tijd naar de gewenste hulpverlening zo rustig mogelijk door te komen. Tijdens de begeleiding verfijnen wij samen met de klant de hulpvraag.

Als na de afgesproken tijdsduur de reguliere hulp nog niet voorhanden is overleggen wij met de gemeente en de klant over een vervolgtraject. Hierbij bestaat de mogelijkheid om ipv tijdelijke zorg permanente zorg te bieden.

Aan het einde van de afgesproken periode maken wij een verslag voor de reguliere hulpverlener.

Heb je vragen? Wil je kennismaken? Bel ons, of vul het contactformulier in!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!!

Het is voor cliënten nooit fijn dat ze op een wachtlijst geplaatst worden. Tijdens het wachten kan er achteruitgang op treden. Er is ook geen professional die het fijn vind hun client op een wachtlijst te moeten plaatsen. Dit kunnen we voorkomen. Zullen we een keer kennismaken?
Ego Centralis Voorstellen
Ego Centralis -> Niemand zit te wachten op een wachtlijst.
Office Manager: 0307995981 | Jap Coach/Eigenaar 0630027790 | Francis Coach 0633090771

Lid worden van het sociale platform Ego Centralis

Wij hebben het meest sociale platform van Nederland ontwikkeld. Als hulpvrager maar ook als professional kan je gratis of betaald lid worden. Het platform is bedoeld voor lotgenoten contact, het stellen van hulpvragen, het krijgen van sociale contacten, het openen van een privé spreekkamer, het delen van kennis (professional), vragen over casuïstiek en nog veel meer. Klik snel op de knop voor meer informatie!