Regio Utrecht & Landelijk

(Specialistische) begeleiding

Als iemand de regie niet kan pakken

Dan zoekt een professional een begeleider.

(Specialistische) Begeleiding

Soms treft u een cliënt / hulpvrager

Waarbij niets reguliers lijkt aan te slaan.

Buiten de inzet en wil van alle partijen

blijft er een halstarrige hindernis in de weg staan..

Op dat moment moet er specialistisch maatwerk geboden worden.

En is het fijn dat wij van Ego Centralis er zijn.

(Specialistische) begeleiding helpt mensen weer op weg.

Helaas treft de professional / hulpverlener af en toe een hulpvrager die problemen heeft die niet passen binnen de reguliere zorg.  Ondanks de enorme breedte qua aanbod binnen de voorliggende voorzieningen lijkt deze unieke situatie behoefte te hebben aan andere inzet. Het is de taak van de zorgverlener/professional om op dat moment te gaan werken met vraag gerichte zorg. Er moet een maatpak komen.

Deze cliënten hebben in grote mate problemen binnen hun sociale zelfredzaamheid.  Het psychisch functioneren gaat niet goed waardoor er gaten vallen in de ADL en de algemene levenskwaliteit van de hulpvrager.  Deze problemen dragen bij dat de cliënt op meerdere levensgebieden niet meer voldoende kan bieden en een neerwaartse spiraal is zo gevormd.

Het wordt tijd dat er voor deze hulpvrager (Specialistische) begeleiding ingezet gaat worden.

(Specialistische) begeleiding begint wat Ego Centralis betreft dicht bij de hulpvrager in diens persoonlijke omgeving. In de vertrouwelijkheid van diens eigen leefruimte is vaak al een kleine basis aanwezig van waaruit wij aan de slag kunnen gaan.  Eerst gaan wij werken aan vertrouwen, dan stellen we samen doelen en vervolgens gaan we werken richting de gewenste gedragsverandering. Dit doen wij nauwgezet en met korte lijntjes naar de doorverwijzende Professional. Wat ons betreft kan dit alleen goed werken wanneer iedereen dicht om de hulpvrager heen blijft staan.

Onze (specialistische) begeleiding zal de zelfregelende vermogens van de hulpvragers versterken en vergroten. Hierbij houden wij voor ogen dat er allereerst gewerkt moet worden naar de juiste hoeveelheid kwaliteit van leven. Wanneer de hulpvrager daar kan vertoeven wordt de zoektocht naar zingeving en stabilisatie een stuk eenvoudiger.

Wij kunnen de hulpvrager begeleiden bij de volgende hoofdgebieden. 

   • Dagelijkse bezigheden
   • Besluiten nemen
   • Plannen en uitvoeren van taken
   • Beheerszaken regelen
   • Communicatie
   • Sociale relaties
   • Organisatie van huishouding
   • Persoonlijke (zelf) zorg.

Meestal hebben deze hulpvragers te maken met een aandoening met een chronisch karakter. Er zijn problemen op verschillende levens gebieden. De voorspelbaarheid van de problemen kan goed zijn, matig maar ook zeer slecht. De hulpvraag kan wachten tot een volgend contact moment of er moet maatwerk geboden worden omdat alles erg wispelturig is.

Wij snappen daarom dat de (specialistische) begeleiding tot in detail uitgewerkt zal moeten worden samen met de hulpvrager en de professional / hulpverlener. Door dit te doen kunnen er ook nog begeleidingsdoelen naar voren komen die niet omschreven staan in de algemene lijst hierboven weergegeven.

(Specialistische) begeleiding kijkt ook naar de directe betrokkenen om de hulpvrager heen.

Wij zijn het ons erg bewust dat de problematiek van hulpvrager niet te ondervangen is door enkel te werken met de hulpvrager. Over het algemeen zien wij dat gezinnen, partners, kinderen, familie en andere betrokkenen in meer of mindere maten ook mee lijden met de cliënt. 

Hierdoor ontstaat wat ons betreft de noodzaak om ook al deze mensen (wel in mindere mate) te betrekken binnen de begeleiding die wij bieden. Zo kunnen wij mensen handvatten geven om beter met de situatie te kunnen delen maar ook kunnen wij hen begeleiden in hun eigen emotionele rollercoaster.

Wanneer de hulpvrager het lukt om zijn gedrag aan te passen waardoor alles beter en soepeler verloopt dan is dat enorm fijn. Nog fijner zou het zijn wanneer de directe omgeving mee kan groeien in deze verandering waardoor er later geen verwijten, schuldgevoel of onmacht zullen opspelen.

Wij observeren en analyseren de totale situatie op ieder moment en doen hier natuurlijk verslaglegging van. Hierdoor ontstaat er een zeer compleet en uitgebreid beeld van de situatie van en rondom de hulpvrager. Voor het geval wanneer blijkt dat er toch nog meer hulp of andere specialistische hulp nodig is, kan dit dossier goed gebruikt worden. Middels een warme overdracht kunnen wij zorgen dat de hulpvrager niet tussen wal en schip komt maar verder kan gaan met de persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van de (specialistische) begeleiding is stabiliserend en oplossingsgericht voor de hulpvrager. 

Of er nu sprake is van kortstondige heftige crisis momenten of langdurige psychische verontwrichting maakt eigenlijk niet uit.  Door samen met de hulpvrager doelen te stellen werken wij toe naar meer stabiliteit en zelfredzaamheid. Door de hulpvrager bewust te maken van de onderliggende problemen bieden wij een helder inzicht. Omdat wij langdurig aan de slag gaan realiseren wij samen met de hulpvrager gedragsverandering die noodzakelijk is voor het persoonlijke leven en de zelfredzaamheid.

Wanneer de situatie echt heel moeilijk is hebben wij een signalerende functie. Wij maken afspraken met de hulpvrager over hoe te handelen in welke situatie. Hierdoor zal onze interventie passend zijn en voor de hulpvrager voorspelbaar zodat de situatie niet verder escaleert.

Zelfs wanneer er sprake is van ernstig zorgmijdend gedrag willen wij naast de hulpvrager komen te staan. Wij hebben ontdekt dat het vertrouwen in de hulpverlening vaak laag is wanneer er al langdurig een zorgvraag bestaat. Door onze warme benadering en omdat wij niet zomaar wegstappen werken wij aan het herstel van het vertrouwen. 

(Specialistische) Begeleiding is geen 9 tot 5 aangelegenheid. Deze begeleiding is realiseerbaar op vraag gerichte inzet.

Wij staan niet snel meer ergens van te kijken en oordelen niet over de situatie die wij aantreffen. Wanneer er sprake is van een kink in de zelf regie vaardigheden dan is de neerwaartse spiraal vaak verwoestend. Waar wij in geïnteresseerd zijn is wie de persoon is achter deze chaos en wat er nodig is om het leven weer stabiel te krijgen en op zoek te gaan naar zingeving.

Wij snappen als geen ander dat dit een proces wordt met kleine stapjes op een parcours met een onduidelijke finish. Daarom zijn wij onszelf ook erg bewust dat dit traject dient te lopen binnen de wensen van de hulpvrager. Wij kunnen onszelf voorstellen dat er in de avonduren of in de weekeinden ook behoefte is aan bijstand. Zeker wanneer we ook werken met de omgeving van de hulpvrager.

Daarbij zijn crisissen niet te plannen en onze ervaring is dat deze meestal buiten kantoor uren plaatsvinden. Dit geeft de doorverwijzende professional en de hulpvrager veel meer rust. We hoeven niemand meer los te laten en kunnen altijd zorgen voor stabiliteit en verbetering.

Uiteraards zullen wij met de doorverwijzende partij veel evalueren zodat wij het maatkostuum mee kunnen laten groeien met de situatie. Zo kunnen we ook continue de doelen (her) bepalen en kijken of de ingezette uren nog afdoende zijn of zelfs langzaam kunnen minderen. 

Wat ons betreft, komt in deze situatie iedereen weer centraal te staan. De professional, de hulpvrager, de omgeving van de hulpvrager en de hulpverleners. Dat werkt het prettigst met het beste resultaat.

Alles begint met een kennismaking om te kijken of er een klik en vertrouwen is.

Heb je vragen? Wil je kennismaken? Bel ons, of vul het contactformulier in!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!!

Mensen helpen hun leven weer op orde te krijgen is enorm waardevol. Wij hebben ontdekt dat veel mensen uiteindelijk meer kunnen dan dat zij van te voren dachten. In onze begeleiding gaan we naast mensen staan. Uiteraard zijn er stempeltjes maar wij denken dat er veel te behalen is bij het analyseren van gedrag. Mensen kunnen stapje voor stapje leren hun gedrag te veranderen. Zullen we een keer kennismaken?
Ego Centralis Voorstellen
Ego Centralis -> (Specialistische) begeleiding is een vak waar we trots op zijn.
Office Manager: 0307995981 | Jap Coach/Eigenaar 0630027790 | Francis Coach 0633090771

Lid worden van het sociale platform Ego Centralis

Wij hebben het meest sociale platform van Nederland ontwikkeld. Als hulpvrager maar ook als professional kan je gratis of betaald lid worden. Het platform is bedoeld voor lotgenoten contact, het stellen van hulpvragen, het krijgen van sociale contacten, het openen van een privé spreekkamer, het delen van kennis (professional), vragen over casuïstiek en nog veel meer. Klik snel op de knop voor meer informatie!