Basislidmaatschap cliënt / hulpvrager / betrokkene

Door te betalen met Ideal machtigt u Ego Centralis om maandelijks de lidmaatschap kosten af te schrijven. Dit gebeurt tot wederopzegging.